Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Mediului și Securității în IndustrieDepartamentul

INGINERIA MEDIULUI ȘI SECURITĂȚII ÎN INDUSTRIE

În departamentul Ingineria Mediului și Securitatii in Industrie sunt cadre didactice specializate in domeniile: ingineria materialelor, ingineria mediului, ingineria mecanica si chimie. Departamentul IMSI coordonează programele de licenţă Ingineria si Protectia Mediului in Industrie si Ingineria Securitatii in Industrie, precum şi două programe de masterat Calitatea Mediului si Dezvoltare Durabila  si masterul in limba engleza Sustainable Development and Safety in Industry/ Dezvoltarea Durabila si Siguranta (Securitatea ) in Industrie.
Programele si proiectele didactice si de cercetare in care sunt implicati membrii departamentului stau la baza pregatirii specialistilor capabili să coordoneze şi să practiceactivităţile de cercetare-proiectare si economice, să participe prin aceste activităţi la dezvoltarea si implementarea unor noi tehnologii de producţie ţinând cont de o serie de factori precum calitate, dezvoltare tehnologică, securitatea si protecţia mediului in industrie.
Departamentul pune  un  accent deosebit  pe mentinerea si  dezvoltarea unor programe de cercetare, parteneriate si acorduri bilaterale  cu universitati de prestigiu din Uniunea Europeana (Franţa, Belgia, Germania, Italia), in vederea colaborarii si realizarii unor schimburi de experienta cu specialisti din domenii similare in cadrul unor programe de cercetare si pentru şcolarizare studenţilor prin programe Erasmus.

Activitatea de cercetare se regăseşte în programele de cercetare ale Centrelor de Cercetare din facultate, respectiv:

1). Centrul de nanostructuri şi materiale funcţionale (CNMF) http://www.cnmf.ugal.ro,

2). Centrul de Cercetare Calitatea Materialelor şi a Mediului (CCMM) http:/www.imsi.ugal.ro/site cmm/index.html,

 3). Centrul de Competente: Interfeţe – Tribocoroziune şi Sisteme Eectrochimice (CC-ITES) http://www.cc-ites.ugal.ro.